Idrett og trening

Vestre Slidre har rike moglegheiter for fysisk aktivitet. I tillegg til moglegheitene naturen gir, er vi så heldige at vi har ein av dei største turngruppene i heile Innlandet. Scootermiljøet stikk seg også ut, med at dei mellom anna har ein bane som har vorte valt ut som NM-bane fleire gonger dei siste åra.

Idrettslaget og kommunen samarbeider om «Trimmrommet». Det er eit godt utstyrt treningsstudio som det kostar litt over ingen ting å få tilgang til.

Største arrangementet i Idrettslaget er Valdresrittet med om lag 800 deltakarar dei siste åra.

Nedanfor finn du lenke til ein del lag som driv med fysisk aktivitet.

Fjølastubben snøbrettlag
Frisklivsentralen (FB)
Skigruppa (FB)
Slidre/Røn fotballklubb
Turngruppa(FB)
Trimrommet
Ut på tur i Vestre Slidre (FB)
Valdres snøscooterklubb
Vaset skiheiser
Vasetløypene
Vestre Slidre idrettslag