Idrett og trening

Vestre Slidre har rike moglegheiter for fysisk aktivitet. Naturen er et eldorado for friluftsliv og rekreasjon, I tillegg har vi fleire frivillige lag som gir tilbod om trening . Vi så heldige at vi har ein av dei største turngruppene i heile Innlandet. Vestre Slidre IL har fleire undergrupper : handball, ski, turn, orientering, snowboard(Fjølastubben). Slidre/Røn FK har fotballgrupper fra knøtt til senior. Scootermiljøet med Valdres snøscooterklubb stikk seg også ut, med at dei mellom anna har ein bane som har vorte valt ut som NM-bane fleire gonger dei siste åra.

Idrettslaget og kommunen samarbeider om «Trimmrommet». Det er eit godt utstyrt treningsstudio som det kostar litt over ingen ting å få tilgang til.

På Vaset finner du Vaset skiheiser og Vasetløypene

Største arrangementet i Idrettslaget er Valdresrittet med om lag 800 deltakarar dei siste åra.

Oversikt over alle lag og organisasjonar i Vestre Slidre finner du her