Trimrommet i Slidre

Lokalene ligg i kulturhuset rett over veien for rådhuset i Slidre sentrum.

Utstyret i rommet tilhøyrer Vestre Slidre idrettslag, og kommuna administrerer tilgang til lokalene.

I trimrommet finn du følgjande utstyr:

  • Styrkeapparat
  • Spinningsyklar
  • Manualar
  • Tredemøller

Praktisk informasjon om tilgang og bruk finn du nedanfor bildegalleriet på siden.

 

Om betaling

Alle som trener i trimrommet i Slidre må vere registrert i Vestre Slidre idrettslag (VSIL). Innmelding skal her skje via www.minidrett.no. Innmeldinga er viktig for at idrettslaget skal kunne rapportere inn riktig antall medlemmer til Norges Idrettsforbund, og motta støtte i forhold til medlemstal. Ved innmelding i www.minidrett vil du og motta krav om innbetaling på mail. Ved manglende registrering og betaling av medlemskontigent til VSIL, vil nøkkelkort bli deaktivert. Hugs at medlemskontigent i VSIL kjem i tillegg treningsavgiftene for trimrommet.

Nøkkelkortsystemet

Det har blitt montert ny dørlås på hoveddøra til Trimrommet. De gamle blå brikkene må byttes ut med nye kort eller du kan velge å få tilgang til en link med kode på mobiltelefon. De som ønsker mobilløsning, sender en epost til katrine_hoyne@hotmail.com, med navn, fødselsdato og mobilnummer. Da vil dere motta en SMS med link og denne bør lagres på favoritter eller bokmerke på telefonen.

Link Trimrommet 

 

 

 

 


Kort utleveres av Ivar Aaker og Camilla Bjone Hålien i Vestre Slidre kommune (teknisk avdeling), så snart kontingent er betalt og kvittering framvist. Gjenåpning av nøkkelkort skjer automatisk innen en uke etter innbetaling, forutsatt at navn på kortholder står på innbetalinga + at det merkes med nøkkeltilgang eller link. Har du link, merk også med fødselsdato og tlf.nr.

Brukere under 18 år

Det skal alltid vere ein person over 18 år til stades når trimrommet vert brukt, mellom anna på grunn av brannreglement for kommunale bygg. Trimrommet er i denne forbindelse avhengig av at foreldre tar ansvar for sine barn, slik at det ikke skjer skade på personer eller utstyr for disse. Pass også på at dere er tilstrekkelig forsikra, sidan medlemskap i VSIL hovedlaget kun gir en begrensa dekning.

Satsar for trimrommet
Satsar for trimrommet
Kontigenter Månad Halvår År
Enkeltpersonar 250,- 550,- 900,-
Familie 450,- 1 100,- 1 600,-
Spinning 50,- 50,- 50,-
Eingongskontigent 50,- 50,- 50,-
Gruppar på dagtid 1 000,- 2 000,- 4 000,-

Kontonummer: 2153.30.21074

I betalingsinformasjons-feltet det noteres hvem betalingen gjelder for + merk om du har nøkkkelkort eller link. Hvis du har link, skriv også inn fødselsdato og telefonnr. Dette for at nøkkelkortet skal kunne utstedes til riktig person, og for å kunne kontrollere brukerne av trimrommet.

Trimrommet i Slidre har også egen Facebookside som heter "Trimrommet Slidre".

Trimrommet har nå fått Vipps. 505349 Vestre Slidre idrettslag

God trening!

Kontaktinfo

Camilla Bjone Hålien
Sekretær - teknisk avdeling
E-post
Telefon 61 34 50 78

Adresse

Vestre Slidre kulturhus
Slidrevegen 17
2966 Slidre

Kartpunkt