Om kulturskulen

Vestre Slidre kulturskule har eksistert sidan 1985. Vi samarbeider med korps, kor, grunnskulen, barnehagane og SFO samt Slidreøya fengsel, Valdres vdg. skule og kyrkja.


Kulturskulen ligg vegg i vegg med  barne- og ungdomsskulen. Det gjer det enkelt å tilby undervisning slik at det passar saman med kvardagen til travle familiar. Den individuelle undervisninga kan skje anten i skulens friminutt, fysak og leksehjelp eller etter skuletid. Mykje av gruppeundervisninga ligg i SFO-tida.

Haustblues 2021 Susanne Engelmann  

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor
E-post
Telefon 61 34 51 12
Mobil 413 35 496

Adresse

Vestre Slidre kulturhus
Slidrevegen 17
2966 Slidre

Kartpunkt