Søk plass i kulturskulen

Vi oppmodar alle til å bruke elektronisk søknadsskjema. Er du under 18 år må ein føresett søke for deg.

Elevar som allereie er meldt inn i kulturskulen får – nokre veker før ny søknadsfrist – ei lenke på e-post kor dei "re-registrerer" seg.  

Her er det mogleg å melde seg på fleire tilbod, seie opp ein plass eller oppdatere kontaktinformasjon. Det betyr at ein må re-registrere seg for å behalde elevplassen kvart år. Elevplass i kulturskulen er bindande for skuleåret.

Sommerkos 2021 Susanne Engelmann  

   

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor
E-post
Telefon 61 34 51 12
Mobil 413 35 496