Støtteordningar

Kommunen deler kvart år ut kulturmidlar og handsamar søknadar til spelemiddelordninga. Begge ordningane er underlagt eigne fristar. Du fin meir om ordningane om du trykkjer på knappane ovanfor.

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor i kulturskulen
E-post
Telefon 61 34 51 12
Mobil 413 35 496