Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsellova regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag ut frå eit samfunnsmessig omsyn med sikte på å verne naturmiljøet og fremme trivselen.

Nærare forklaring av reglane finn du her i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.

Vestre Slidre kommune har vedteke eigen lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrifta finn du her: Lokal forskrift

Skjema for føring av køyrebok kan lastast ned her:  Køyrebok (PDF, 51 kB)

Kontaktinfo

Terje Karlsen
Avdelingsleiar - forvaltning
E-post
Telefon 61 34 50 99