Leigekøyring med snøskuter - Ny søknadsrunde

Gjeldande løyver for leigekjøring med snøskuter  går ut i år. Nye løyver skal tildelast til fastbuande for ny periode på 4 år. 2022-2025

I tråd med tidlegare praksis vil løyveinnehaverar som har brukt løyvet i samsvar med regelverk og vilkår normalt blir prioritert framfor nye søkerar.

Søknadsskjema finn du her (PDF, 31 kB)

Ferdig utfyllt skjema sender du til post@vestre-slidre.kommune.no

Meir informasjon får ein ved å kontakte sakshandsamar Terje Karlsen

Søknadsfrist 3.12.2021