Lomen industriområde

Vestre Slidre kommune etablerte på 1970-talet eit industriområde i Lomen. Fram til no har fem firma etablert seg i området. Dette er Egges Mekaniske v/Odd Egge, Vang Grave- og Transportservice AS v/Stig Arve Neshagen, Valdres Varme og Sanitær v/ Gunnar Hovda, Valdres motor og bilskade v/ Frode Leirhol og JVB Eiendom AS.

Industrifeltet i Lomen har fylgjande fordelar

  • Sentral beliggenheit i forhold til Beitostølen, Vang, Slidre og Ulnes
  • Ligg ved stamvegen E-16 mellom Bergen og Oslo, med omlag lik avstand til båe byane
  • Tilrettelagt med kommunal vatn og kloakk (infiltrasjon)
  • Bustadområde i nærleiken 

Kontaktinfo

Terje Karlsen
Avdelingsleiar - forvaltning
E-post
Telefon 61 34 50 99