Serveringsløyve

For å driva serveringsstad må du ha:

  • serveringsløyve

Ein serveringsstad er ein stad kor det vert servert mat og/eller drikke, og der forholda ligg til rette for at gjestene kan eta og drikka på staden. Serveringsstadar kan vera til dømes restaurantar, kafear, konditori, gatekjøkken, potetvogner, pubar og bensinstasjonar. Det er ikkje eit krav at serveringsstaden må ha bord og stolar.

For å søkja om serveringsløyve må den som er ansvarleg for den daglege drifta av staden, ha bestått ein kunnskapsprøve:

Saksbehandlingstid

Behandlingstid for søknad om serveringsløyve er maksimalt 60 dagar, rekna frå den dagen kor all påkravd dokumentasjon er levert til kommunen.