Kunnskapsprøve for sals- og skjenkeløyve

Det vert kravd kunnskap om alkohollova og tilhøyrande forskrift.

Pensum til kunnskapsprøva finn de i eit kompendium som kan kjøpast hos VINN.

Prøvetida er 60 minutt og vert halden på Vestre Slidre kommunehus. Det er ingen avgrensingar i kor mange gonger du kan ta prøva. Ingen hjelpemiddel er tillate.

Vestre Slidre kommune har ingen faste prøvetidspunkt. Ønskjer du å ta prøva, tek du kontakt med kommunen på telefon eller epost for å avtala tid.

NB! Du må ha betalt gebyret før prøvetaking, og ha med gyldig legitimasjon.