Arealplankart - innsyn og innspel

PlanDialog er ei kartteneste som syner oversikt over pågåande og vedtekne arealplanar i kommuna. Her er det mogleg med innsyn i offentlege dokument knytt til saken samt mogleg å sende innspel til planar på høyring.

Anbefalt nettlesar er Chrome eller Firefox.

Bruk av PlanDialog

 

 

Gå til valdreskart.no i nettleseren

PlanDialog aktiveres ved å velje «Arealplaner» i karttypen. Sørg for å velje riktig kommune i lista over dei seks valdreskommunane.

Du får no ulike søkemuligheter: plannamn, PlanID, gards- og bruksnummer, adresse og stadnamn. Det er også mulig å navigere seg i kartet til ynskja plan.
Det er også mulig å velje mellom vedtekne regulerings-, kommunedel- eller kommuneplanar i menyen til venstre i skjermbildet.
For å få opp informasjon om planbehandling, eller saksdokument i ein plan må du enten søke på plannamnet i søkefeltet, eller klikke på ynskja plan i kartet. Hald musepeikaren over plannavnet i kartvindauge og klikk på plannamnet som dukkar opp i boksen.
For planar som er ute på høyring vises eit konvolutt symbol – denne indikerer at det er mogleg å sende inn høyringsuttalelse eller merknad via kartet: