Arealplankart - bestemmelsar/føresegner for din eigedom

Finn arealplankart og bestemmelser/føresegner for din eigedom

  Gå til Valdreskart i nettleseren
Illustrasjon 1 - Klikk for stort bilete Dette dømet er frå Vang kommune. Vel Vestre Slidre. Vel så «Arealplaner» oppe til venstre i kartløysinga.
Illustrasjon 2 - Klikk for stort bilete Søk på eigedomens gards- og bruksnummer.
Illustrasjon 3 - Klikk for stort bilete Du vil få opp eigedommen din med ei grøn ramme rundt saman med arealplankartet.
Illustrasjon 4 - Klikk for stort bilete Held du peikaren over eigedommen får du opp plannamnet (blått) og reguleringsformålet på eigedommen din. Trykk på det blå plannamnet for å få opp bestemmelsane.

NB: Dersom plankartet er kvitt er det truleg kommuneplanens arealdel som gjeld for eigedommen din. Klikk då på «Gjeldende kommuneplan» i menyen til venstre.
Illustrasjon 5 - Klikk for stort bilete Når du har trykka på plannamnet eller i planområdet skal du få opp dette biletet i venstremenyen og kan trykke på blå tekst "bestemmelser" eller "føresegner"