Arealplankart - bestemmingar for din eigedom

Finn arealplankart og bestemmingar for din eigedom

  Gå til Valdreskart i nettleseren
Illustrasjon 1 - Klikk for stort bilete Vel «Arealplaner» oppe til venstre i kartløysinga.
Illustrasjon 2 - Klikk for stort bilete Søk på eigedomens gards- og bruksnummer
Illustrasjon 3 - Klikk for stort bilete Du vil få opp eigedommen din med ei grøn ramme rundt saman med arealplankartet.
Illustrasjon 4 - Klikk for stort bilete Held du peikaren over eigedommen får du opp plannamnet (blått) og reguleringsformålet på eigedommen din.

NB: Dersom plankartet er kvit er det truleg kommuneplanens arealdel som gjeld for eigedommen din. Klikk på «Gjeldende kommuneplan» i menyen til venstre.
Illustrasjon 5 - Klikk for stort bilete For å få opp reguleringsbestemmingane klikker du på planen, og ser i menyen til venstre