Guide: lage situasjonskart

Situasjonskart er gratis for private formål t.d. byggsøknadar. Situasjonskart kan skrives ut direkte eller lagras som PDF-fil.

Slik produserer du situasjonskart

  Gå til Valdreskart i nettleseren
Illustrasjon 1 - Klikk for stort bilete Søk på adresse eller gards- og bruksnummer
Illustrasjon 2 - Klikk for stort bilete

Hald peikaren over eigedommen og klikk

Illustrasjon 3 - Klikk for stort bilete Når du har trykt på eigedommen får du opp informasjon om eigedommen til venstre.

Klikk på «Printer-ikonet» for å hente ut kartutsnitt
 
Illustrasjon 4 - Klikk for stort bilete Sett målestokken til 1:500 og juster evt kartutsnittet i kartvindauget.
  Trykk «Klargjør» (denne er nedst). Situasjonskartet opnas no i eit nytt vindauge, skriv deretter ut på vanleg måte (Ctrl + P).