Godkjente planprogram

Her finn du godkjente planprogram i Vestre Slidre.

Reguleringsplan for Tildheim vart vedteken den 20. mai. Klagefristen er den 22. juni.

I møte i kommunestyret den 23.04.2020 (sak KS-28/20) ble det med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 fatta følgjande vedtak:

I møte i kommunestyret den 23.04.2020 (sak KS-27/20) ble det med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 fatta følgjande vedtak:

 

Her kjem godkjent planprogram for S2 Vasetgrenda.

Her kjem godkjent planprogram for omsorgssenter Plassen.

Her kjem godkjent planprogram for Syndinstøga.