Reguleringsplan for Brakastølen ble godkjent i kommunestyret i møte den 20.06.19 (sak KS-044/19). Planen legger opp til fortetting av hyttefelt i Brakastølen. 

Vestre Slidre kommune har regodkjent reguleringsplan for Sandøddin i møte den 08.11.2018.

Deler av reguleringsplan for Sandøddin hyttefelt ble godkjent av kommunestyret i møte den 21.06.2018 (sak KS-047/18). Planen legger opp til nye tomter til fritidsbruk. Planens areal omfatter deler av reguleringsplan for Felt 8 og 9 Midtre Syndin. Denne planen er nå avløst innenfor det arealet som reguleringsplan for Sandøddin berører.

Fylkesmannen i Oppland har gitt innsigelse til tomtene T32 – T39 som lå i planforslaget. Reguleringsplanen er derfor godkjent uten at disse tomtene er tatt med. Kommunen skal i mekling med Fylkesmannen. Dersom mekling fører fram, så vil planen bli tatt opp til ny behandling. Nytt planvedtak vil da bli sendt ut, med ny klagerett vedrøreden endringen av planen. Arealet som tomtene T32 – T39 dekker, vises derfor i plankartet som hvitt oppe i det nord-østre hjørne.

Reguleringsplan for Øde hyttegrend ble godkjent av kommunestyret i møte den 07.06.2018 (sak KS-039/18). Planen legger opp til nye tomter til fritidsbruk. Planens areal omfatter den del av reguleringsplan for Ulset Hyttefelt som fortsatt har vært gjeldende fram til nå, samt en del av reguleringsplan for Ulset 3. Disse planene er nå avløst innenfor det arealet som reguleringsplan for Øde hyttegrend berører.

Reguleringsplan for Vaset Skiheiser hyttefelt ble godkjent av kommunestyret i møte den 21.06.2018 (sak KS-053/18). Planen legger opp til 18 nye tomter til kombinert/fritidsbruk.

Planen og sakens dokumenter kan finnes på følgende måter:

  1. Gå inn på www.valdreskart.no, og søk på «Vaset Skiheiser» under søkefelt reguleringsplan
     
  2. Alle sakens dokumenter kan finnes ved å gå inn på https://www.vestre-slidre.kommune.no/administrasjon/innsyn/innsyn-i-arkivsak/ og søke på arkivsak 17/626.

Reguleringsplan for Vasetfjell hyttegrend ble godkjent av kommunestyret i møte den 21.06.2018 (sak KS-049/18). Planen legger opp til 16 nye tomter til fritidsbruk.

Planen og sakens dokumenter kan finnes på følgende måter:

1. Gå inn på www.valdreskart.no, og søk på «Vasetfjell» under søkefelt reguleringsplan

2. Alle sakens dokumenter kan finnes ved å gå inn på https://www.vestre-slidre.kommune.no/administrasjon/innsyn/innsyn-i-arkivsak/ og søke på arkivsak 18/25.

Reguleringsplan for Vasetvatnet hyttegrend ble godkjent av kommunestyret i møte den 21.06.2018 (sak KS-051/18). Planen legger opp til 9 nye tomter til fritidsbruk, samt 4 kombinertarealer hvor deler av disse er avsatt til næringsformål gjennom planbestemmelser.