Budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 etter formannskap

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 29. november 2017 i henhald til kommunelova § 44 og 45. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 14. desember 2017.

Papirversjon av dokumenta er lagt ut til ettersyn i resepsjonen i kommunehuset i Slidre.

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Tittel Publisert Type
Budsjett og økonomiplan_2018-2021 FS

29.11.2017 Filtype