I høve misfarga drikkevatn

Dersom du synes at vatnet er farga, kan årsaka vera at kommunen arbeider med den offentlege vassleidningen i ditt nærområde:

  • Opne vasskranen og la vatnet renna ei stund, til fargen forsvinn.
  • Steng varmtvasskranen til fargen er borte. Dette for å hindre at "skit" blir dratt inn i varmtvasstanken.
  • Det er også nødvendig at silar føre tappekranar og vassmålarar blir reingjorde med jamne mellomrom.