Vestre Slidre som arbeidsplass

Vestre Slidre er ein landbruks- og reiselivskommune i Valdres. Kommunen er 464 km2 stor og har omlag 2 200 innbyggjarar. Vi har ei god skule i kommunen og vi har full barnehagedekning. Kommunen har eit rikt kulturliv med song, musikk og idrett. Vestre Slidre ligg vakkert til nær Jotunheimen. Det ligg til rette for aktivt friluftsliv - både sommar og vinter. Største delen av fjellområda i kommunen er statsallmenning. For jakt- og fiskeinteresserte byr dette på mange gode - som for eksempel fiske med garn og oter i alle vatn i allmenningen, og tilgang til småviltjakt. Det er god kommunikasjon til Oslo og Vestlandet via E-16, som går gjennom kommunen.

For skulen og barnehagane søkjer vi etter vikarar som kan tilkallast ved kortare eller lengre fråvær.

 

 

Søknadsfrist: 26.04.18

Det er ledig 41,54 % vikariat som kjøkkenmedarbeidar i Røn naturbarnehage. Stillinga er å rekne som eit vikariat i perioden 20.08.18 – 21.06.19 med fri alle skulens fridagar. Arbeidstida vil vere kl. 9.45- 13.15 måndag-fredag, totalt 17, 5 t/veke.

 

Søknadsfrist: 26.04.2018

Kommunene i Valdres søker etter felles sekretariat for kontrollutvalgene.

 

Søknadsfrist: 02.05.2018

Vestre Slidre har ledige læreplassar til to helsefagarbeidarar og ein plass innen IKT-servicefag eller kontor og administrasjon.

 

Søknadsfrist: ikkje fastsett

Vestre Slidre skule har ledige stillingar som lærar, både fast og vikariat, frå skuleåret 2018/2019.

 

Vurdering av søkjarar og tilsetjingar vil skje fortløpande frå søknadsfrist og fram mot skulestart i august.

KUNNE DU TENKJE DEG Å GJERA EIN JOBB SOM OPPDRAGSTAKAR – VI SØKJER DEG SOM ER PÅLITELEG, ENGASJERT OG POSITIV.


Ingen oppgitt søknadsfrist.