Vestre Slidre som arbeidsplass

Annonse - helsestillingar - Klikk for stort bilete Vestre Slidre er ein landbruks- og reiselivskommune i Valdres. Kommunen er 464 km2 stor og har omlag 2 200 innbyggjarar. Vi har ei god skule i kommunen og vi har full barnehagedekning. Kommunen har eit rikt kulturliv med song, musikk og idrett. Vestre Slidre ligg vakkert til nær Jotunheimen. Det ligg til rette for aktivt friluftsliv - både sommar og vinter. Største delen av fjellområda i kommunen er statsallmenning. For jakt- og fiskeinteresserte byr dette på mange gode - som for eksempel fiske med garn og oter i alle vatn i allmenningen, og tilgang til småviltjakt. Det er god kommunikasjon til Oslo og Vestlandet via E-16, som går gjennom kommunen.

Det er ledig 80 % fast stilling som assistent/instruktør ved Brennabu leirskulle, pedagogisk avdeling. Tiltreding 18.02.19.

 

Søknadsfrist: 30.12.18

 

 

Vestre Slidre har ledige læreplassar til to helsefagarbeidarar og ein plass innen IKT-servicefag eller kontor og administrasjon.

 

Søknadsfrist: ikkje fastsett

KUNNE DU TENKJE DEG Å GJERA EIN JOBB SOM OPPDRAGSTAKAR – VI SØKJER DEG SOM ER PÅLITELEG, ENGASJERT OG POSITIV.


Ingen oppgitt søknadsfrist.