• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Registrering av personar til frivillig arbeid

INFORMASJON

Informasjon

Frivilligsentralen har lenge hatt god hjelp av mange flotte folk frå bygda, som har stilt opp for å gjere kvardagen lysare for andre. Det vil i tida framover bli naudsynt å skåne ein del av desse fine folka, då dei dessverre tilhøyrar ei sårbar gruppe i relasjon til pandemien som rår. Det same gjeld for mange av dei som til vanleg nyttar Frivilligsentralen sine dagtilbod, dei kan ikkje samlast på ein stund enno.

Dette vil kunne by på nye moglegheiter og nye utfordringar på fleire frontar.

Vi er difor på utkikk etter deg som kjenner at du har litt ekstra tid til å nytte til glede for andre. Oppgåver vi trenger hjelp til er både definerte per no, mens andre og kan oppstå på sikt.

Noko av det vi vet per no at vi kan trenge hjelp til er fylgjande:

 • Utkøyring av middag frå sjukeheimen i Slidre, til mellom anna heimebuande eldre.
 • Ringevenar.
 • Turvenar, der må rådande retningslinjer frå FHI gjelde.
 • Bistand i Utstyrsbua vår, til mellom anna klargjering av syklar for vår/sommar-sesong, rydding, «prepping» av felleski etter vintersesongen, m.m.
 • Mindre «vaktmester» oppdrag av type: «Rusken»-feiing/rydding av hage/gardsplass, vedlikehald utvending på hus og hage.
 • Transportoppdrag av ulike typar.

Andre oppgåver kan dukke opp etter som tida går, har du eigne tips om kva du kan stille opp med/på så meld det gjerne til oss også!

Hugs og på at du sjølv ikkje må vera i risikogruppa.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verta borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vennligst vent...

Loader