Brennabu leirskule

Brennabu ligger på Vaset i Valdres, i fjellområdet mellom Valdres og Hemsedal i Vestre Slidre kommune ca. 20 km fra Fagernes. Brennabu leirskole åpnet i 1965. Eli og Oluf Brenna grunnla leirskolen. Leirskolen har 160 senger. Brennabu AS er privateid. Daglig leder er Line Lunde Hovrud.

Vestre Slidre kommune er ansvarlig for den pedagogiske virksomheten på Brennabu leirskole under ledelse av rektor Jon Terje Rying. 7 lærere og instruktører, ansatt i Vestre Slidre, tar elever med på et mangfold av aktiviteter gjennom 4 sesonger i hele skoleåret. Totalt kan vi veksle mellom ca 30 ulike aktiviteter som alle kan knyttes opp i mot Kunnskapsløftet 2020.

Se mer om leirskolen på hjemmesiden : www.brennabu.no

Vi skal gi deg en opplevelse for livet!

Hvis vi klarer....

  • å vise fram vår fantastiske fjellnatur
  • å skape forståelse for at denne naturen er verdt å ta vare på
  • å formidle at denne naturen er spennende og kan utforskes
  • å få gjestene våre til å overstige grenser for hva de trodde eller kunne fra før
  • å få gjestene til å hygge seg sammen, bli kjent med nye mennesker og være fornøyd med kvaliteten på hus og mat
  • å få lærere til å benytte naturen og utemiljøet som klasserom
  • å få elevene til å føle glede og trivsel, og minst en har hatt den gnisten i øynene som forteller at dette vil han eller hun huske fordi det har rørt ved hans eller hennes innerste   

....da har våre gjester fått noe med seg i livet. Og vi tør kalle vår leirskole en meningsfylt skole - og vi har oppfylt vår visjon!