Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Det er svært stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

Aktuelt

Kva skjer i Vestre Slidre?