Vestre Slidre som arbeidsplass

Vestre Slidre kommune tek berre imot elektroniske søknader.

Kandidatar blir vurdert etter søknadstekst og CV for den enkelte rekrutteringssak, det er derfor viktig å skrive ein fullstendig søknad og sørge for at CV er oppdatert.

For å få ei fullstendig søkjarliste og best muleg gunnlag for vurdering av deg som søkjar, treng me at du fyller inn felta utdanning og erfaring.

Vi ber om at du legger ved attestar, vitnemål og andre relevante dokumenter. 

Klikk på ledige stillingar for å sjå alle utlyste stillingar pr. dags dato. Klikk vidare på "Søk på stillinga" for å begynne søkjeprosessen. Først blir du bedt om e-postadresse, for å sjekke om du allereie har ein profil. 

Artikkelliste