Faktura til kommunen

Vi ynskjer faktura i EHF-format.

Organisasjonsnummeret vårt er 961 382 157
Bankkontonummeret vårt er 2153.07.02100

Dersom faktura ikkje kan sendast i EHF-format så send i pdf-format til:

faktura@vestre-slidre.kommune.no

 

Fakturaadresse:

Vestre Slidre Kommune
Fakturamottak
Slidrevegen 16
2966 Slidre

Fakturaen må være merka med virksomheit, kontaktperson el. lign.