Faktura til kommunen

Krav om EHF faktura frå 01.08.2023.

Vestre Slidre kommune vil frå 01.08.2023 berre ta i mot fakturaer på EHF-format iht. forskrift om elektronisk faktura i offentlege innkjøp.

Om de ikkje leverer på EHF-format pr i dag tilrår me dykk til å ta kontakt med leverandør av programvare for fakturering, rekneskapsførar eller bank. Ved andre spørsmål ta kontakt på telefon 468 46 909 eller på e-post:

faktura@vestre-slidre.kommune.no

Vestre Slidre kommune sitt organisasjonsnummer er : 961 382 157.

Faktura skal stilast til:

Vestre Slidre kommune
Slidrevegen 16
2966 Slidre.

Viktig å merke faktura, referere til avdeling/tilsett/prosjekt.