Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Reguleringsplan for Knippeset vart vedteken den 17. september 2020. Klagefristen er 13. oktober.

Reguleringsplan for Røn skule - bustad og næringsområde vart vedteken den 17. september 2020. Klagefristen er 13. oktober.

Formannskapet vedtok i sak 38/20 å legge reguleringsplan for Syndinstøga ut på høring og på 1. gangs offentlig ettersyn.