Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Reguleringsplan for Vaset aktivitetsområde er med dette lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 30. april 2023.