Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Formannskapet handsama handlings- og økonomiplan 2023- 2026 i møtet 24.november 2022, formannskapet sitt framlegg finn ein her:

https://www.vestre-slidre.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022008903&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=1498&

 

Høyringsinnspel vert å sende til: Vskpost@vestre-slidre.kommune.no

 

Frist for innspel er sett til: 15.12.2022