Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Her kan dere sjå VA-plan for Nedre Ulset - Brakastølen:  

 

 

Vi varslar med dette oppstart av reguleringsplanarbeid for Vaset sentrum. Forslag til planprogram for planarbeidet er også lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 30. november 2020.