Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Med dette kunngjer vi vedtak av reguleringsplan for E16 Hålimoen-Hausåker. Klagefristen er 5. mai 2021.

Kommunestyret godkjente reguleringsplan for Syndinstøga 18.02.2021.

Forslag til områdereguleringsplan for Vaset sentrum er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 16. april 2021.