Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Kommuneplanens arealdel er no ute til 2. gongs høyring og offentlege ettersyn. Merknadsfristen er 26. august 2021.