Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Reguleringsplan for Gamle Haugstølen er lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfristen er 14. mars 2022.

Reguleringsplan for Vasetlia panorama er lagt ut til offentleg ettersyn 2 gong. Vi varslar også oppstart av forhandlingar om utbyggingsavtale. Merknadsfristen er 14. mars 2022.