Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Reguleringsplan for Rogndokken vart vedteken den 13.desember 2019. Klagefristen er den 10.august.

Reguleringsplan for Plassen omsorgssenter vart vedteken den 19. juni. Klagefristen er den 10.august.

Formannskapet vedtok i sak 38/20 å legge reguleringsplan for Syndinstøga ut på høring og på 1. gangs offentlig ettersyn.
 

Reguleringsplan for Knippeset er lagt ut til offentleg ettersyn for 2. gong. Merknadsfristen er 14. august 2020.