Kunngjering/Ettersyn

Her finn du kunngjeringar og saker til ettersyn frå Vestre Slidre kommune.

Vi varslar med dette oppstart av reguleringsplanarbeid for Gamle Haugstølen. Merknadsfristen er 20. desember 2021.

Reguleringsplan for Hagastøl - Midtre Syndin er med dette lagt ut til 3. offentlege ettersyn. Merknadsfristen er 3. januar 2022.

Kommuneplanens arealdel er no ute til 3. gongs høyring og offentlege ettersyn. Merknadsfristen er 5. januar 2022.