NAV i Valdres

Fra 5. mars 2018 vil NAV Valdres samle sine ansatte på hovedkontoret på Fagernes. Kontorene i Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang avvikles og blir stengt fra samme dato.

Brukere som ikke har avtalt samtale med veileder hos NAV Valdres kan etter dette henvende seg til NAV-kontoret på Fagernes. Nye åpningstider finner du nederst.

Våre veiledere vil jobbe i alle Valdres-kommunene, og med nye mobile løsninger kan vi i større grad enn tidligere avtale møter med brukere og arbeidsgivere, og andre samarbeidsparter, utenfor NAV-kontoret.

NAV har åpent hele døgnet for flere av våre tjenester, gjennom gode selvbetjeningsløsninger på nett på nav.no og ditt nav, og på kommunens hjemmesider. Det finnes også gode chattefunksjoner og bl.a. infosider på facebook, linker finner du på nav.no, f.eks. til foreldrepenger, pensjon, uføretrygd og sykmelding. Brukeren har også mulighet for å ringe til kontaktsentre som har spisskompetanse innenfor NAV sine ulike tjenesteområder.

Når man henvender seg på rett sted får man raskere og bedre svar

Fra 3. april 2017 innførte NAV nye og tydeligere retningslinjer i hele landet. Disse skal hjelpe brukerne ved å klargjøre hva som er oppgaver i det lokale NAV-kontoret og hva man må kontakte andre deler av NAV for å få ordnet, som f.eks. foreldrepenger og pensjon. Det begynner å bli en stund siden det lokale NAV-kontoret hadde kompetanse på alle disse områdene, og det er viktig at publikum kjenner til hvor man får best informasjon og hjelp til de ulike områdene innenfor NAV. 

For å gi best mulig oppfølging av dem som trenger det, skal NAV-kontorene i større grad ha avtalte og forberedte møter, som vi vet gir bedre kvalitet. Da må vi redusere antall drop-in.  Dette betyr at når brukere heretter kommer til NAV-kontorene uten avtale (drop-in), vil vi kun gi veiledning i bruk av selvbetjeningsløsninger på nett og telefon. Vi kommer til å ha noen PC’er tilgjengelige for publikum.

Oppgavene til ditt lokale NAV-kontor:

Veilederne på ditt lokale NAV-kontor arbeider hovedsakelig med oppfølging for å bistå personer til å komme tilbake til arbeidslivet, eller å komme inn i arbeidslivet. Det kan være oppfølging av sykmeldte, eller av personer som av ulike grunner trenger oppfølging eller støtte for å komme i arbeid eller aktivitet. Vi har god kontakt med arbeidsgivere, og kan bidra med rekruttering og ulike tilpasninger og løsninger som kan være avgjørende for at personer kan stå i jobb og klare seg selv.

 

Ditt lokale NAV-kontor arbeider også med kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven. I Valdres har NAV-kontoret ansvar for disse kommunale tjenestene:

  • Økonomisk sosialhjelp, herunder aktivitetsplikt for personer opp til 30 år
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Økonomisk råd og veiledning.
  • Husbankens bostøtte (ikke Nord-Aurdal)
  • Behandle søknader om Husbankens startlån eller boligtilskudd til etablering / tilpasning.
  • Midlertidig botilbud for bostedløse.

     

Ønsker du informasjon, svar på spørsmål, eller kontakt med en veileder?

Vi anbefaler at du først og fremst sjekker nav.no og kommunens hjemmesider for å finne informasjon. Disse sidene har gjennomgått mange forandringer, og det er nå lettere å navigere i for å finne svar på spørsmål og god informasjon. Du finner også søknadsskjema og selvbetjeningsløsninger for flere områder.

På kommunenes nettsider er det mulig å skrive ut søknad for økonomisk sosialhjelp på papir (link). Det er foreløpig ikke mulig å søke elektronisk.  Søknader med vedlegg kan sendes pr. post til NAV Valdres, leveres i mottaket i åpningstiden, eller i postkasse merket NAV ved inngangen til Rådhuset på Fagernes.

For Husbankens bostøtte, startlån eller boligtilskudd til etablering/tilpasning finnes søknadsskjema på Husbanken.no. Her er det mulig å skrive ut skjema på papir, samt levere inn søknad elektronisk.

Dersom du trenger informasjon som du ikke finner på nav.no, kommunens hjemmesider eller andre nettbaserte løsninger, kan du ringe NAV kontaktsenter på 5555 3333. De dyktige NAV-medarbeiderne på kontaktsentrene har mulighet til å slå opp på din sak, og svare på spørsmål direkte knyttet til deg. For kommunale tjenester er denne muligheten fremdeles noe begrenset, men kontaktsenteret kan videreformidle, slik at veileder på det lokale NAV-kontoret ringer deg opp igjen.

Dersom du har behov for kontakt med en veileder på ditt lokale NAV-kontor, ringer du 5555 3333 for å be om en avtale.

Ved oppmøte på NAV-kontoret uten avtale (drop-in), vil vi bare kunne veilede deg i bruk av selvbetjeningsløsningene på nett, slik at du neste gang kan finne det du leter etter fra PC’en hjemme eller fra mobiltelefonen din.

Kontaktinfo

NAV
Telefon 55 55 33 33

Akutt/nødhjelp
Tlf. 5555 3333

Åpningstider


Drop-in
Nord-Aurdal: man, ons, tor, fre, kl 10.00 - 13.00
 

Avtalte samtalar
Man-fre, kl 08.00 - 15.30
Møtested etter avtale

 

Adresse

NAV Valdres
Jernbanevegen 22
2900 Fagernes

 

Kartpunkt