Vestre Slidre kulturhus

Vestre Slide kulturhus, slik det er i dag, var ferdig i 2009.
Her har vi forskjellige treningsfasilitetar, skulekjøkkenet, amfiscena Olbergsalen, Vestre Slidre kulturskule og forsamlingslokalet «Kulturkafeen». Alle lokalar kan lag og foreninger låne til opne, ikkje kommersielle arrangement. For private, lukka eller kommersielle arrangement tek vi litt husleige.
Ta kontakt med Servicetorget for å gjere avtale om låne eller leige.

Åpningstider

Hovudinngang - med kort:
Kvardagar: kl. 07.00 - 23.00
Laurdagar: kl. 09.00 - 20.00

Hovudinngang - uten kort:
Kvardagar: kl. 08.00 - 21.00

Trimrom - med kort:
Kvardagar: kl. 06.00 - 23.00
Helg: kl. 07.00 - 21.00