Seksjonering

Eigedom med meir enn ei bueining (bustadhus eller fritidsbudstad) og/eller næringsformål kan seksjonerast etter reglane i eierseksjonsloven.

Søknadsskjema og rettleiing om seksjonering/reseksjonering, sjå link under:

Seksjonering

Kontaktinfo

Lars Brestad
Oppmålingsingeniør
E-post
Telefon 61 34 50 21
Mobil 916 93 139