Tomtekostnad - Rønshagadn

RØNSHAGADN BUSTADFELT – PRISAR 2021

 1. Tomtepris pr. tomt: kr 150.000,-
   
 2. Dokumentavgift, 2,5% av salgsverdi: kr 3.750,-
   
 3. Tinglysning skjøte: kr 585,-
   
 4. Refusjon tomteteknisk arbeide: Gratis
   
 5. Oppmålingsgebyr (inntil 2000 m2) og tinglysingsgebyr = kr 17.766,-
   
 6. Sum til Vestre Slidre kommune : kr. 22.101,-
   
 7. Tilknytningsavgift strøm til Valdres Energiverk – Er allereie betalt.
   
 8. Tilknytningsavgift for vatn og kloakk (kr 65.088,- + mva): = kr 81.360.-