Folkets kraftløft

Folkets kraftløft er et spennende pilotprosjekt som Valdres Næringshage har satt i gang og vi i Vestre Slidre kommune har sagt oss interessert å være med i dette pilotprosjektet. Det er tunge aktører inne med støtte til prosjektet som sikrer gjennomføring. 

Selve prosjektet er enkelt forklart at alle innenfor et avgrensa område i Vestre Slidre får tilbud om ENØK-kartlegging og forslag på tiltak. 

 

Folkets Kraftløft' er et nytt initiativ som fokuserer på energiøkonomisering (ENØK), altså hvordan spare strøm ved å gjennomføre ulike tiltak i private hjem. Vi ser på ENØK-tiltak som etterisolering, utskifting av vinduer og dører, installasjon av gulvvarme, og nye varmepumper m.m. Målet er å hjelpe husstander med å redusere energibruk og kostnader, samtidig som vi bidrar til å frigjøre strøm til resten av samfunnet.

 

Valdres Næringshage bistår i Folkets Kraftløft.  Prosjektet ønsker å bidra til felles prosjektering og prosjekter der håndverkerbransjen kan samarbeide på nye måter.

Folkets kraftløft (valdres-nhage.no)


Kommunene vil i tillegg gjennomføre ENØK-kartlegging av denne art på alle sine bygg som et eget tilleggsprosjekt.