Kjeveortopedisk kontor i Valdres

Etter lenger tids jobbing frå fleire hald og god forståing frå Innlandet fylkeskommune, har vi endeleg fått på plass Kjeveortopedisk kontor i Fagernes – Tannregulering for Valdres. Dette vil spare mange frå lange og unødige reiser ut av regionen. 

 

Kjeveortopedi er den delen av tannlegefaget som handlar om å diagnostisere, forebygge og behandle bittet og tannfeilstilling. Det finns forskjellige behandlingstyper som heile tida må bli individuelt tilpassa kvar einskild pasient. Bruk tilbodet!

Valdres Lokalmedisinske Senters kjeveortopeditilbod