Offentleg ettersyn - årsbudsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 30. november 2021 i henhald til kommunelova § 14-3.

 

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 16. desember 2021. Papirversjon av dokumenta er lagt ut til ettersyn i resepsjonen på kommunehuset i Slidre. Du kan lese økonomiplandokumenta her.