Om beregning av avlingssvikt og erstatning

Korn og gras - Klikk for stort bilete Landbruksdirektoratet har publisert ein artikkel om berekning av avlingssvikt og erstatningsordningar. Fylkesmannen i Oppland har nokre utfyllande kommentarer til artikkelen som du kan lese her.

Fylkesmannens kommentarer til artikkelen:
Det Landbruksdirektoratet sier betyr i klartekst at man kan høste kornet som grønnfôr og få både PT og erstatning som korn.

Det høstede grovfôret bli omregnet til korn (FEm -> kg korn) og blir lagt til som avling i skadeåret i erstatningssøknad for vekstgruppe korn.

Det skal ikke trekkes fra avling på evt. etterfølgende vekst (eks. raigras) i erstatning for kornet.

Det er derfor viktig å orientere om at rundballer fra korn-grønnfôret skal kunne påvises når kommunen registrerer fôrlageret om høsten og holdes fra evt rundballer med raigras. Dette kan evt også dokumenteres med faktura for pressing/pakking hvor datoen framgår.

Kontaktinfo

Anne Marie Mørstad
Jordbruksrådgjevar
E-post
Telefon 61 34 51 38