Oppmøtestader når strøm, telenett og mobilnett går ned.

Ei erfaring vi gjorde oss ved stormen i november var behov for oppmøtestader for innbyggarar som treng bistand når strøm, telenett og mobilnett går ned. I samarbeid med Røde Kors og Valdres brannvesen vil følgande stader bli bemanna ved situasjoner med omfattande bortfall over noko tid: Ambulansestasjonen i Ryfoss, Brannstasjonen i Røn og Slidretun. 

Vi minner og om moglegheiten til å ringe via WiFI når dekningen er dårlig eller når mobilnett er falt ut.

Ring ved hjelp av Wi-Fi på iPhone - Apple-kundestøtte (NO) Når iPhonen har dårlig dekning, kan du bruke Wi-Fi-anrop til å ringe og motta anrop via et Wi-Fi-nettverk.

Slå på WiFi Tale på Android - Telenor (online.no) WiFi Tale gjør det mulig for deg å ringe og sende meldinger fra og til ditt vanlige telefonnummer så lenge du er tilkoblet et trådløst nettverk.