Påminning! Samarbeid og stimuleringstiltak for bustadbygging

Velkommen til frukostmøte med påfølgande arbeidsverkstad med Husbanken torsdag 10.03.2022 kl. 09.00-14.00. Frukost blir servert frå kl. 08.30. Føremålet med dagen er å jobbe vidare med korleis vi kan stimulere til bustadbygging i Vestre Slidre kommune.

Arrangmentet vert halde i den nyoppussa Kulturkaféen i Vestre Slidre (Slidrevegen 15).

Yngve Ask    

Program

  • Velkommen og føremål med dagen
  • Kommunens bustadstrategi (2022-2026) og stimulerande tiltak
  • Husbankens verkemiddel
  • Gruppearbeid med utgangspunkt i konkrete «case»: korleis kan vi samarbeide om bustadbygging i praksis?

Velkommen!

Påmelding til post@valdres-nhage.no innan måndag 07.03.2022.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Cathinka Vik på telefon 906 14 464.