Pleie og omsorg har behov for vikarar!

Pleie og omsorgstenesta i Vestre Slidre har behov for fleire vikarar, og håpar du kan bidra med di kompetanse!

Har du helsefagleg bakgrunn/utdannelse?

Oppheld du deg i kommunen i lengre perioder?

Kunne du tenke deg ein «annleis» moglegheit til å bli kjent med kommunen?

Da vil vi gjerne høyre frå deg!

 

Kontakt Hanne Kårstad, leiar for pleie og omsorgstenesta for ein uforpliktande prat, mob: 97592703