SFO-plass 2023–2024

Det blir SFO-tilbod før og etter skuletid, samt feriar, dersom det er min. 5 barn påmeldt. Søknadsfrist for SFO-plass er 1. april  2023.

Alle som ynskjer SFO-plass eller endring av plass må søke elektronisk.
Link til søknadsskjema og informasjon om SFO tilbodet finn de her.

(https://www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/barnehage-og-skule/sfo/)

Husstandar med låg inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO.