Utbygging av fiber frå Telenor

Fleire har dei siste dagane hatt besøk på døra av seljarar som tilbyr fiber på vegne av Telenor.

Innlandet har eit mål om 100% dekning på høghastigheits internett, for husstandar og bedriftar. Alle prosjekt som støttes med offentleg tilskott, må leggast ut på høyring og gå igjennom ein anbudsprosess. Det er Valdres natur- og kulturpark som styrer desse prosjekta på vegne av dei seks valdreskommunane.

Det byggast no ut til dei fleste adressane i Valdres, salet blir gjennomført som besøk på døra og på nett. 

Bestilling via nett:  www.telenor.no/valdres

Informasjonsside:  www.bredbandivaldres.no