Valdres Næringshage på Slidretun tirsdag 5.10

Kvar fyrste tysdag i månaden er Valdres næringshage tilgjengeleg på Slidretun. Ta kontakt dersom du treng råd og veiledning - eller berre vil ta ein uformell prat om ein grûnderidé du går med i hovudet. Ta kontakt med tone@valdres-nhage.no for å avtale møtetidspunkt eller stikk innom i døra tirsdag 5.10. Velkommen!