Kommuneplanens arealdel er no ute til 2. gongs høyring og offentlege ettersyn. Merknadsfristen er 26. august 2021.

Formannskapet har i vedtak 05.09.2019 (sak FS-56/19) samt i vedtak 31.01.2020 (sak FS-05/20) lagt ut kommuneplanens arealdel til 1.gongs offentleg ettersyn.