Kommunestyret vedtok arealdelen den 24. februar. Denne artikkelen er ei enkel brukarrettleiing av den nye arealdelen.

Kommuneplanens arealdel er no ute til 3. gongs høyring og offentlege ettersyn. Merknadsfristen er 5. januar 2022.

Kommuneplanens arealdel er no ute til 2. gongs høyring og offentlege ettersyn. Merknadsfristen er 26. august 2021.

Formannskapet har i vedtak 05.09.2019 (sak FS-56/19) samt i vedtak 31.01.2020 (sak FS-05/20) lagt ut kommuneplanens arealdel til 1.gongs offentleg ettersyn.