Digitale kartløysingar i kommuna

GeoInnsyn er spesielt tilpassa bruk på nettbrett og smarttelefonar. Her finn du bakgrunnskart, arealplaner, pågåande byggjetiltak og eigedomsskatt. Vi gjer merksam på at oppdatering av GeoInnsyn pt. ikkje blir prioritert. Difor kan plandata mv. ikkje vere heilt oppdatert mop. nye planar og planendringar.

 

 

 

Valdreskart  er meir avansert enn Geoinnsyn. Bruk denne om du treng situasjonskart, gardskart, eigedomsgrenser, temakart, arealplankart, flyfoto mm. Ynskjer å skru av og på ulike kartlag. Eller å måle avstandar, areal og skrive ut eigendefinerte kartutsnitt. Anbefalt nettlesar er Chrome eller Firefox.

 

 

Det er tillat å nytte kartdata til ikkje-kommersiell bruk så lenge det henvises til kjelda. Det tas forbehold om feil og mangler i kartet

Valdreskart er eit samarbeidsprosjekt mellom dei seks valdreskommunane. Kart på internett gjev mange moglegheiter for innbyggjarane, hytteeigarar og andre interesserte til å finne ulike typer informasjon  som ligger i kartet.