Digitale kartløysingar i kommuna

Geoinnsyn - Klikk for stort bilete GeoInnsyn er spesielt tilpassa bruk på nettbrett og smarttelefonar. Her finn du bakgrunnskart, arealplaner, pågåande byggjetiltak og eigedomsskatt.

 

Valdreskart - Klikk for stort bilete Valdreskart  er meir avansert enn Geoinnsyn. Bruk denne om du treng situasjonskart, gardskart, eigedomsgrenser, temakart, arealplankart, flyfoto mm. Ynskjer å skru av og på ulike kartlag. Eller å måle avstandar, areal og skrive ut eigendefinerte kartutsnitt. Anbefalt nettlesar er Chrome eller Firefox.

 

Det er tillat å nytte kartdata til ikkje-kommersiell bruk så lenge det henvises til kjelda. Det tas forbehold om feil og mangler i kartet

Valdreskart er eit samarbeidsprosjekt mellom dei seks valdreskommunane. Kart på internett gjev mange moglegheiter for innbyggjarane, hytteeigarar og andre interesserte til å finne ulike typer informasjon  som ligger i kartet.