Sjå planar under arbeid og vedtekne planar på nett

Vedtekne reguleringsplanar/kommuneplan, eller planar under arbeid, finner du i kartløysinga til kommunen.  Bruk bruksanvisninga om du ikkje er kjent med løysinga frå før.