Slidredomen_karusellbilde

Kva skjer i bygda vår

22.05.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår". Heftene blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger i året. Om ein har opplysningar til neste...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 09.05.2017

Reguleringsplan for Gangveg Slidre sentrum nord vart vedteke lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn i møte i formannskapet den 20.04.0107 (sak FS-18/17)

Planen legg opp til nytt fortau langs kommunal veg «Vøllavegen» frå Slidredomen frem til E16 ved Hausåkersletta. Det legges opp til 2 alternative løysingar for fortau ved G/Bnr 42/2, m.a. for å vurdere å unngå nedbygging av dyrka mark/mur då sett opp i mot trafikktryggleiken som kryssinga medfører.

Publisert 09.05.2017

Vestre Slidre kommune skal utarbeide ny plan for å betre trafikktryggleiken i kommunen. I denne samanheng ynskjer vi innspel til punkt eller strekningar langs vegen som kan være utrygge for gåande, syklande eller kjørande i alle aldersgrupper. Innspela vil danne grunnlaget for ein ny tiltaksplan for auka trafikktryggleik i kommunen.

Innspel sendas til post@vestre-slidre.kommune.no innan fredag 26.05.2017.

Publisert 05.05.2017

Vestre Slidre kommune har motteke forslag til VA-plan for Hagastølen. Denne VA-planen er utarbeid med utgangspunkt i reguleringsforslag for Ristestølen, og tilpassa dei forhold som er føreslege regulert. VA-planen handsamast i tråd med Forureiningslova § kap. 36.

 

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Konsert

I morgen

Sjukeheimskonsert

Konsert - Sjukeheimen

Hendelse

I morgen

Linedance på Ristetun Grendehus

Hendelse - Ristetun grendehus

Hendelse

torsdag 25. mai 2017

Høgmesse

Hendelse - Lomen kyrkje

Hendelse

torsdag 25. mai 2017

Kulturkafé

Hendelse - Folkebiblioteket

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune