Slidredomen_karusellbilde

Kva skjer i bygda vår

22.05.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår". Heftene blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger i året. Om ein har opplysningar til neste...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 24.05.2017

Med heimel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med revisjon av detaljreguleringsplan for ”Nøsen” i Vestre Slidre kommune. Planområdet ligg i Vestre Slidre Statsalmenning nordaust for Storfjorden, mellom Vaset og Lykkja.

Publisert 24.05.2017


Tirsdag 6.juni inviteres det til workshop for lokale lag, foreninger og kjentfolk i Vestre Slidre for å bidra til arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftsområder.

Sted: grendekafeen i Slidre sentrum. Tidspunkt: 06. juni kl. 19.00.

Oversikten over friluftsområdene vil i etterkant av workshopen komme ut på offentlig høring.

Velkommen!

 

Publisert 09.05.2017

Reguleringsplan for Gangveg Slidre sentrum nord vart vedteke lagt ut til 1. gongs offentleg ettersyn i møte i formannskapet den 20.04.0107 (sak FS-18/17)

Planen legg opp til nytt fortau langs kommunal veg «Vøllavegen» frå Slidredomen frem til E16 ved Hausåkersletta. Det legges opp til 2 alternative løysingar for fortau ved G/Bnr 42/2, m.a. for å vurdere å unngå nedbygging av dyrka mark/mur då sett opp i mot trafikktryggleiken som kryssinga medfører.

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

Idag

Linedance på Ristetun Grendehus

Hendelse - Ristetun grendehus

Hendelse

I morgen

Gådag på Johmsborg

Hendelse - Johmsborg

Hendelse

torsdag 1. juni 2017

Kommunestyre

Hendelse - Kommunehuset

Hendelse

torsdag 1. juni 2017

Kulturkafé

Hendelse - Folkebiblioteket

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune