Brukarundersøking - Ein god stad

Bli med på spørjeundersøking om Vestre Slidre kommune!

08.11.2016

Vi er i gang med arbeidet med ny kommuneplan. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for...

Vasetlia

Kva skjer i bygda vår november, desember og januar 2017

07.11.2016

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår" for månadene november, desember og januar 2017. Heftet blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 10.01.2017
Bilde17.jpg

Landbruket i Vestre Slidre kommune framover:
utfordringar og moglegheiter. 

Tid: 19. januar 2017 kl. 09.30-15.30
Sted: Vestre Slidre kommunestyresal

Detaljert program (PDF, 514 kB)

Publisert 09.01.2017

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1, vedtok Vestre Slidre kommunestyre i møte 19.12.2016 sak 104/16 (PDF, 36 kB) planprogram (PDF, 994 kB) for utarbeiding og revidering av kommuneplan.

Planprogrammet dannar grunnlaget for planarbeidet og omfattar følgande hovedpunkt:

  • formålet med planarbeidet
  • planprosessen med frister og deltakarar
  • opplegg for medverknad
  • beskriving av kva alternativ som vil bli vurdert
  • behov for utredningar

 

Opplegg for medverknad oppdaterast kontinuerlig i kalendaren på: http://www.vestre-slidre.kommune.no/plan/kommuneplan/. Følg med og delta i diskusjonane for å sikre den framtida du ynskjer for kommunen din!

Publisert 05.01.2017

Reforhandlet utbyggingsavtale for Nøsen vart i kommunestyret den 19.12.2016 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn.

Poenget med reforhandling er at utbyggar ynskjer å endre kravet om utleige og erstatte dette med ein anna ordning som er med å sikre Nøsen Fjellstove. Intensjonen med hytter på Nøsen var å bygge opp under driften av fjellstova, og med den avsetningsmåten som utbyggar sjølv har føreslege vil dette kunne bidra til sikring av drift.

 

Publisert 05.01.2017

Søknadsfristar: barnehage 1. februar og SFO 1. april.
 

Vestre Slidre kommune brukar eit elektronisk system for opptak og administrasjon  av barn i barnehage og SFO. Søknad om plass i barnehagar eller SFO skal no sendast via dette systemet. 

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

Idag

Ski-langrenn - klubbrenn i Svedalen

Hendelse - Svedalen

Hendelse

torsdag 19. januar 2017

Kulturkafé

Hendelse - Folkebiblioteket

Hendelse

torsdag 19. januar 2017

Ski - langrenn - klubbrenn på Eggeåsen

Hendelse - Eggeåsen

Hendelse

søndag 22. januar 2017

Høgmesse

Hendelse - Slidredomen

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 01
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune