uten tittel

Kva skjer i bygda vår februar, mars og april 2017

01.02.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår" for månadene februar, mars og april 2017. Heftet blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 25.02.2017

Kommunen delar ut ein del midlar til kulturformål kvart år.

Søknadsfristen er 15. mars.

For å søkje må ein levere elektronisk søknad.

 

Kommunestyret vedtok i 2006 desse retningslinene for kva kulturmidlane skal stø:

- Lag og organisasjonar innanfor eigen kommune
- Aktivitetar for barn og unge
- Integrerande, miljøskapande, rusfri og haldningsskapande verksemd
- Ungdom som vil vidareutvikle seg innafor  eige område
- Utoverretta aktivitet til glede for bygda og fellesskapet

Det er i same sak presisert at ein i hovudsak ynskjer å støtte aktivitetar til barn og unge innan eigen kommune.

 

Publisert 21.02.2017

Reforhandla utbyggingsavtale for Nøsen er vedteke i kommunestyret i møte den 15.02.2017.

Det vart i sak KS-3/17 fatta følgjande vedtak:
Kommunestyret godkjenner revisjon av utbyggingsavtale for Nøsen datert 01.12.2016, jfr pbl § 17-4.

Administrasjon får i fullmakt å kontrollere at avsetningane går til dei formål som er avtala.

Til info er det ingen klagerett på vedtak om utbyggingsavtale i tråd med plan- og bygningslova § 17-5.


Kenneth Monsen
planleggjar

 

Publisert 15.02.2017

Vi ynskjer å engasjere så mange som mogleg i diskusjonane rundt kommunen si framtid og inviterer dykk til å delta på ulike møter i vekene framover. Nokre eksempel på aktivitetar er:

- møte med hytteforeininga på Låvin, Brennabu, 25.02 kl. 10.00.

- ope folkemøte på grendekaféen, 07.03 kl. 19.00.

- frukost for næringslivsaktørar på Røn kafé, 08.03 kl. 09.00.

Fylg med på aktivitane i kalendaren på høgre side og på http://www.vestre-slidre.kommune.no/plan/kommuneplan/ kor informasjon om framdrift og medverknad oppdaterast kontinuerlig.

Velkommen!

Publisert 09.02.2017

Utdeling av renter frå 

  • Ingebjørg og Arnbjørg Ødegårds legat,
  • Kari Vestlies legat 
  • Stiftelse til ungdom under utdanning.

Søknadsfrist 17.03.2017.

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

Idag

Ski-langrenn - klubbrenn i Svedalen

Hendelse - Svedalen

Hendelse

I morgen

Årsmøte i Vestre Slidre sanitetsforening

Hendelse - Sjukeheimen

Hendelse

I morgen

Linedance på Ristetun Grendehus

Hendelse - Ristetun grendehus

Hendelse

torsdag 2. mars 2017

Kulturkafé

Hendelse - Folkebiblioteket

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 01
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune