Slidredomen_karusellbilde

Kva skjer i bygda vår

01.02.2017

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår". Heftene blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4 gonger i året. Om ein har opplysningar til neste...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 27.04.2017

Reguleringsplan for Hagastøl vart vedteke lagt ut til 2. gongs offentleg ettersyn i møte den 09.03.2017 (sak FS-7/17).

I hovudtrekk er endringane sikring av vegrett/vinterstenging av ein vegadkomst med omlegging for å kompensere med anna adkomst samt sikre areal til fremføring av avløp/detaljar kring kulturminner i planutkastet.

Når det gjeld utbyggingsavtale vart denne sendt på høyring i førre offentlege ettersyn, slik at den er ikkje med i denne oversending, til info.
 

 

Publisert 20.04.2017

Vestre Slidre kommune tilbyr følgjande tomter gratis til bygging av leilegheitsbygg:

1. Slidrevegen 40, Lie gnr. 44 bnr. 72 (1362 m2). Sjå kart bolig (PDF, 2 MB), oversiktskart (PDF, 2 MB).
2. Tomt i Røneberg bustadfelt som er regulert til rekkehusbebyggelse, G/Bnr. 85/98 (ca. 5 da). Sjå kart bolig (PDF, 2 MB), oversiktskart (PDF, 2 MB).

For ytterligare informasjon om tomtene og søknadskriteriar, sjå pdf (PDF, 408 kB). Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Ove Hamre (tekniske ting knytt til utbygging, tel. 61345022) eller Kenneth Monsen (planmessige forhold, tel. 61345137).

Frist for innlevering av tilbod er 22. mai 2017.
Tilbod sendas til post@vestre-slidre.kommune.no.  

Publisert 20.04.2017
Frisklivssentralen

Frisklivsentralane i Vang og Vestre Slidre arrangerer kurset "Bra mat for bedre helse". Kurset bygger på Helsedirektoratet sine gjeldande kostanbefalingar og kursdagane består av fakta, diskusjon og noko praktisk matlaging. 

Sted:  Høre samfunnshus
Oppstart: onsdag 3. mai kl. 18-20.

PÅMELDING INNEN TORSDAG 27. APRIL.

Publisert 19.04.2017

Varsel om oppstart av planarbeid i Vestre Slidre kommune – detaljreguleringsplan "Vaset Skiheiser hyttefelt" med utbyggingsavtale

| Oppstartsvarsel - Vaset skiheiser hyttefelt (PDF, 3 MB) |
| Vedlegg 1  (PDF, 2 MB) |

| Planskjema (DOC, 419 kB)|
 

Eventuelle merknader eller spørsmål til varslet om oppstart skal sendes skriftlig og/ eller på epost til Utmarksplan AS innen tirsdag 9. mai 2017.

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

mandag 1. mai 2017

Høgmesse m/dåp

Hendelse - Røn Kyrkje

Konsert

mandag 1. mai 2017

Allsangkveld på Skrøvik grendehus

Konsert - Skrøvik grendehus

Hendelse

tirsdag 2. mai 2017

Linedance på Ristetun Grendehus

Hendelse - Ristetun grendehus

Hendelse

onsdag 3. mai 2017

Matkurs: "Bra mat for bedre helse"

Hendelse - Høre samfunnshus

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 01
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune