Brukarundersøking - Ein god stad

Bli med på spørjeundersøking om Vestre Slidre kommune!

08.11.2016

Vi er i gang med arbeidet med ny kommuneplan. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringar, mål og strategiar for...

Vasetlia

Kva skjer i bygda vår november, desember og januar 2017

07.11.2016

Her kan du lese "Kva skjer i bygda vår" for månadene november, desember og januar 2017. Heftet blir sendt ut til bebuarane i Vestre Slidre 4...

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 02.12.2016
Økonomiplan 2017 FS

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 5. desember 2016 i henhald til kommunelova § 44 og 45. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 19. desember 2016.

Papirversjon av dokumenta er lagt ut til ettersyn i resepsjonen i kommunehuset i Slidre.

Den kan og lastas ned her:

(PDF, 2 MB)

Publisert 25.11.2016

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-1, vedtok Vestre Slidre kommunestyre i møte 24.11.2016 sak 099/16 (PDF, 19 kB), kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 (PDF, 2 MB). Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Publisert 17.11.2016
Ku

Vestre Slidre og Vang har gått saman om eit treårig prosjekt for å få liv på tomme gardar. No ser ein etter prosjektleiar som kjenner båe kommunar godt. Innovangsjon SA er prosjekteigar og arbeidet er forankra frå start hjå faglag, politikarar og administrasjon i dei to kommunane.

Publisert 04.11.2016

Reguleringsplanen for Øvre Stubbeset del B ble godkjent i kommunestyret i møte den 15.09.2016 (sak KS-76/16). Planen legger opp til netto to nye hyttetomter på G/Bnr 94/1, og noen endringer mhp. adkomst til tomtene mv. Dette medfører at en del av eldre reguleringsplan på G/Bnr 94/1 for Øvre Stubbeset (K-46/05, vedtaksdato 08.12.2005) ikke lenger får rettsvirkning, men at ny plan regulerer forhold til byggeområde for fritidsboliger. 

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Hendelse

Idag

Luciatog

Hendelse - Sjukeheimen

Hendelse

I morgen

Juleshow - Turngruppa

Hendelse - Kulturhuset i Slidre

Hendelse

I morgen

Julegrantenning - Johmsborg

Hendelse - Johmsborg

Hendelse

torsdag 15. desember 2016

Adventsmøte i Kroken

Hendelse - Kroken

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 01
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune