Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Samarbeid

Publisert 17.11.2017
bufdir.png

Søknader i Vestre Slidre kommune

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) tek i mot alle søknadar og vidaresender til kommunane. Kommunen prioriterer innkomne søknadar i tråd med regelverket for ordninga.

Om tilskotsordninga

  • Kven kan søke: Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar.
  • Søknadsfrist for tilskotsåret 2018 er 8. desember 2017
  • Alle søkjarar må nytte bufdirs søknadsskjema. Lenke til søknadsskjema, rundskriv  og rettleiar fins på www.bufdir.no

For meir informasjon sjå  bufdir sine sider.

Publisert 14.11.2017
treffpunkt_nov2017.jpg

Temakveld for folk flest - gratis inngang.

Tid: 23. november kl 19.00 - 21.30 
Sted: Fagernes Kulturhus

 

(Trykk på bildet for å se all informasjon om arrangementet)

 

Publisert 07.11.2017
Matpakke-gutten.jpg

Tid: Torsdag 16.november kl. 18.00

Sted: Festsalen i Kulturhuset, Fagernes

Dette får du vite mer om:

  • Hvem er fosterbarna?
  • Hvorfor må barna flytte fra foreldrene sine?
  • Hvem kan bli fosterforeldre?
  • Hvordan blir du fosterforelder?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Økonomi og rettigheter

 

Publisert 26.10.2017

På vegne av tiltakshaver Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) varsles oppstart av arbeid for områderegulering av gnr. 80 bnr. 2F1, 24, 24F7, 24F11, 24F12, 24F13, og deler av gnr./bnr. 75/1, 75/5, 75/6, 75/16, 75/76, 79/10, 79/23, 80/2, 80/4 og 86/4, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8.

Samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet legges forslag til planprogram for reguleringen ut på offentlig ettersyn og høring, jf. pbl. §§ 4-1 og 12-9.

Valdres natur- og kulturpark Valdres natur- og kulturpark

Kva skjer?

Ingen planlagte hendelser

Slidretun
Slidrevegen 16
2966 Slidre
post@vestre-slidre.kommune.no
Tlf:(+47) 61 34 50 00
Faks:(+47) 61 34 50 50
Opningstider
8.00-15.00 (15.05 - 14.09)
8.00-15.45 (15.09 - 14.05)
Org.nr: 961 382 157
Kommunenr: 0543
Valdres-regionen Etnedal kommuneNord-Aurdal kommuneSør-Aurdal kommuneØystre Slidre kommuneVang kommuneVestre Slidre kommune