Administrativ leiing og struktur

Rolf Stalenget er kommunedirektør og administrativ leiar for Vestre-Slidre kommune.

Kommunedirektørens leiargruppe består av:


Kommunalsjef helse og oppvekst: Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling: Rigmor Emerense Håheim
Økonomisjef: Ingvill Tesdal
Leiar personal, service og kommunikasjon: Berit Dokkebakke Navrud


 

Organisasjonskart

(Trykk på bilete)


    

 

 

Underavdelinger - Oppvekst og kultur

Vestre Slidre skule: rektor Janne Opheim
Røn naturbarnehage: leiar Gunn-Britt Haugrud
Slidre barnehage: leiar Monica Kvien Sæternes
Kultur og kulturskule: leiar Gudbrand Heiene
Brennabu leirskule: rektor Jon Terje Rying
Folkebiblioteket: Maren Nesja
Frivilligsentral: Torill Trøen

Underavdelinger - Helse og omsorg

Barnevern: leiar Kristine Føreid
Pleie- og omsorg: leiar Hanne Kårstad
Miljøtenesta: leiar Stine Schlytter
Helsestasjon: Kristin Kværna
Slidre legesenter: Siw Odden Fosheim
Psykisk helse: Ingvild Håvelsrud
Tildelingskontor: Turid K. Nordåker

Underavdelinger - Landbruk, næring og teknisk

Forvaltning: leiar Terje Karlsen
Drift: leiar Lars Flaathen
Vatn og avløp: 
Kommunale bygg: Ivar Aaker

Kontaktinfo

Rolf Stalenget
Kommunedirektør
E-post
Mobil 908 98 321
Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef helse og oppvekst
E-post
Telefon 61 34 50 00
Rigmor Emerense Håheim
Kommunalsjef plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling
E-post
Mobil 920 32 058
Ingvill Tesdal
Økonomisjef
E-post
Mobil 977 82 563
Berit Dokkebakke Navrud
Leiar for personal, service og kommunikasjon
E-post
Mobil 990 14 084