Administrativ leiing og struktur

Rolf Stalenget er kommunedirektør og administrativ leiar for Vestre-Slidre kommune.

Kommunedirektørens leiargruppe består av:


Kommunalsjef helse og oppvekst: Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling: Rigmor Emerense Håheim
Økonomisjef: Ingvill Tesdal
Leiar personal, service og kommunikasjon: Berit Dokkebakke Navrud


 

Organisasjonskart

(Trykk på bilete)

 

    

 

 

 

Underavdelinger - Oppvekst og kultur

Vestre Slidre skule: rektor Janne Opheim
Røn naturbarnehage: leiar Gunn-Britt Haugrud
Slidre barnehage: leiar Monica Kvien Sæternes
Kultur og kulturskule: leiar Gudbrand Heiene
Brennabu leirskule: rektor Jon Terje Rying
Folkebiblioteket: Maren Nesja
Frivilligsentral: Torill Trøen

Underavdelinger - Helse og omsorg

Barnevern: leiar Kristine Føreid
Pleie- og omsorg: leiar Hanne Kårstad
Miljøtenesta: leiar Stine Schlytter
Helsestasjon: Kristin Kværna
Slidre legesenter: Siw Odden Fosheim
Psykisk helse: Ingvild Håvelsrud
Tildelingskontor: Turid K. Nordåker

Underavdelinger - Plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling

Forvaltning: leiar Terje Karlsen
Drift: leiar:
Vatn og avløp: 
Kommunale bygg: Ivar Aaker

Kontaktinfo

Rolf Stalenget
Kommunedirektør
E-post
Mobil 90 89 83 21
Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef helse og oppvekst
E-post
Telefon 61 34 50 00
Rigmor Emerense Håheim
Kommunalsjef plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling
E-post
Mobil 92 03 20 58
Ingvill Tesdal
Økonomisjef
E-post
Mobil 97 78 25 63
Berit Dokkebakke Navrud
Leiar for personal, service og kommunikasjon
E-post
Mobil 99 01 40 84