Administrativ leiing og struktur

Rolf Stalenget er kommunedirektør og administrativ leiar for Vestre-Slidre kommune.

Kommunedirektørens leiargruppe består av:


Kommunalsjef helse og oppvekst: Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling: Rigmor Emerense Håheim
Økonomisjef: Ingvill Tesdal

Overordna organisasjonskart

 

Tenesteeiningar - Helse og oppvekst

Vestre Slidre skule: rektor Janne Opheim
Røn naturbarnehage: leiar Gunn-Britt Haugrud
Slidre barnehage: leiar Kristin Bråten Tvenge
Kulturskule: leiar Gudbrand Heiene
Brennabu leirskule: rektor Jon Terje Rying
Kultur og frivilligheit: Torill Trøen
Heimetenesta: leiar Hanne Kårstad
Vestre Slidre helsetun: leiar Bente Haugen
Miljøtenesta: leiar Stine Schlytter
Familie, helse og førebygging: Leiar Melanie Degan
Tildelingskontor: Turid K. Nordåker

 

 

Tenesteeiningar- Plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling

Forvaltning: leiar Terje Karlsen
Drift
Veg, Vatn og avløp: leiar Bjørnar Hovda 
Kommunale bygg: Ivar Aaker

Kontaktinfo

Rolf Stalenget
Kommunedirektør
E-post
Mobil 90 89 83 21
Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef helse og oppvekst
E-post
Telefon 61 34 50 00
Rigmor Emerense Håheim
Kommunalsjef plan, teknisk, miljø og samfunnsutvikling
E-post
Mobil 92 03 20 58
Ingvill Tesdal
Økonomisjef
E-post
Mobil 97 78 25 63