Administrativ leiing og struktur

Martin Sæbu er kommunedirektør og administrativ leiar for Vestre-Slidre kommune.

Kommunedirektørens leiargruppe består av:


Kommunalsjef for helse og omsorg: Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef for oppvekst og integrering: Gunhild Røyne.
Økonomisjef Marit Øvstebø
Stabs- og personalsjef Solfrid Jordalen

Teknisk forvaltningssjef Terje Karlsen og teknisk driftsleiar Ove Hamre i avdelinga Landbruk, næring og teknisk (LNT) rapporterar direkte til kommunedirektør.

Organisasjonskart

(Trykk på bilete)


Klikk for stort bilete   

 

 

Underavdelinger - Oppvekst og integrering

Vestre Slidre skule: rektor Janne Opheim
Røn naturbarnehage: leiar Gunn-Britt Haugrud
Slidre barnehage: leiar Monica Kvien Sæternes
Kultur og kulturskule: leiar Gudbrand Heiene
Brennabu leirskule: rektor Audun Myrvold
Folkebiblioteket: Maren Nesja
Frivilligsentral: Lise Kopperud

Underavdelinger - Helse og omsorg

Barnevern: leiar Randi Stenberg
Pleie- og omsorg: leiar Hanne Kårstad
Miljøtenesta: leiar Stine Schlytter
Helsestasjon: Kristin Kværna
Slidre legesenter: Siw O. Fosheim
Psykisk helse: leiar Sissel Engen Andersen
Tildelingskontor: Turid K. Nordåker

Underavdelinger - Landbruk, næring og teknisk

Forvaltning: leiar Terje Karlsen
Drift: leiar Ove Hamre
Vatn og avløp: leiar Sigurd Aune Flatmo
Kommunale bygg: leiar Ivar Aaker

Kontaktinfo

Martin Sæbu
Kommunedirektør
E-post
Telefon 61 34 50 00
Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Telefon 61 34 50 12
Gunhild Røyne
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 50 30
Marit Øvstebø
Økonomisjef
E-post
Telefon 61 34 50 68
Solfrid Jordalen
Stabs-og personalsjef
E-post
Telefon 61 34 50 11