Administrativ leiing og struktur

Rolf Stalenget er kommunedirektør og administrativ leiar for Vestre-Slidre kommune.

Kommunedirektørens leiargruppe består av:


Kommunalsjef for helse og omsorg: Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef for oppvekst og kultur: Gunhild Røyne.
Økonomisjef: Ingvill Tesdal
Stabs- og personalsjef: Berit Dokkebakke Navrud

Teknisk forvaltningssjef Terje Karlsen og teknisk driftsleiar Lars Flaathen i avdelinga Landbruk, næring og teknisk (LNT) rapporterar direkte til kommunedirektør.

Organisasjonskart

(Trykk på bilete)


    

 

 

Underavdelinger - Oppvekst og kultur

Vestre Slidre skule: rektor Janne Opheim
Røn naturbarnehage: leiar Gunn-Britt Haugrud
Slidre barnehage: leiar Monica Kvien Sæternes
Kultur og kulturskule: leiar Gudbrand Heiene
Brennabu leirskule: rektor Jon Terje Rying
Folkebiblioteket: Maren Nesja
Frivilligsentral: Torill Trøen

Underavdelinger - Helse og omsorg

Barnevern: leiar Kristine Føreid
Pleie- og omsorg: leiar Hanne Kårstad
Miljøtenesta: leiar Stine Schlytter
Helsestasjon: Kristin Kværna
Slidre legesenter: Eldbjørg L. Bergheim
Psykisk helse: Ingvild Håvelsrud
Tildelingskontor: Turid K. Nordåker

Underavdelinger - Landbruk, næring og teknisk

Forvaltning: leiar Terje Karlsen
Drift: leiar Lars Flaathen
Vatn og avløp: Håvard Svingen
Kommunale bygg: Ivar Aaker

Kontaktinfo

Rolf Stalenget
Kommunedirektør
E-post
Mobil 908 98 321
Stine Mari Skrindsrud Nordaas
Kommunalsjef helse og omsorg
E-post
Telefon 61 34 50 12
Gunhild Røyne
Kommunalsjef oppvekst og kultur
E-post
Telefon 61 34 50 30
Berit Dokkebakke Navrud
Stabs- og personalsjef
E-post
Mobil 990 14 084
Ingvill Tesdal
økonomisjef
E-post
Telefon 61 34 50 68
Mobil 977 82 563