Kontaktlister

  

Kommunedirektøren si leiargruppe

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Kommunedirektør Rolf Stalenget 90898321 @
Kommunalsjef for helse og oppvekst Stine Mari Skrindsrud Nordaas  99539117 @
Kommunalsjef for plan, teknisk, miljø og samfunsutvikling  Rigmor Håheim 92032058 @
Økonomisjef Ingvill Tesdal 97782563 @
Leiar personal, service og kommunikasjon  Berit Dokkebakke Navrud 99014084 @

 

Tilsette - Økonomi

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Økonomisjef Ingvill Tesdal
97782563
@
Regnskapssjef Eli-Janne Einang 92220618 @
Fakturering Vladimir Cudina

46846909

@

 

Tilsette - Administrasjon 

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Leiar personal, service og kommunikasjon  Berit Dokkebakke Navrud 99014084 @
Fagleiar løn Inger Tvenge  468 76 578   @
Sekretær løn Marit Rognaas

911 10 427

@
Servicetorg (arkiv) Gudny Hunshammer 

468 51 765

@
1.sekretær Service og kommunikasjon Anita Grythe

419 27 629

@

Rådgjevar  Ivar EilerThune Hagerup

91819866

@

 

Kontaktinformasjon - Pleie og omsorg

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Kommunalsjef Stine Mari Skrindsrud Nordaas    @
Tildelingskontor Ninni Larsen   @
Tildelingskontor Turid Nordåker   @
Hjelpemiddel Hilde Stavenjord   @
Pleie- og omsorgsleiar  Hanne Kårstad   @
Miljøarbeidartenesten Stine Schlytter   @
Psykisk helseteneste Ingvild Håvelsrud 99117810 @
Barneverntenesta Kristine Føreid   @
Kommuneoverlege Siw O. Fosheim 61344790 @
Reg. kreftkoordinator Hege B. Eklund 92665149 @
Helsesjukepleiar Kristin Kværna 95887594 @
Helsesjukepleiar      
NAV   55553333
Frisklivssentralen Åshild Gjevre(permisjon) 97617406 @
Fysioterapeut Bjørn Rudolf Øygard    @
Fysioterapeut Jan Tore Vik   @

 

 

Ansatte ved teknisk avdeling

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Arealplan Knut Frode Framstad 46886072 @
Kart og oppmåling Lars Brestad 91693139 @
Byggesak Frode Holløkken Lyngmo 46903177 @
Byggesak Gunnar Kværne Amundsen 90855432 @
Byggesak/spredt avløp Knut Kjøs Egge 46886366 @
  Sigurd Flatmo 46889247 @
Bustadtomter/Komm. bygg Ivar Aaker 91862664 @
Avd.leder VA Bjørnar Hovda
48278963
@
Prosjektleiar Magne Presthegge 48022778 @
Vakttelefon - veg, vatn og avløp . 61345186
1. sekretær Eigedomsskatt Anita Grythe 41927629 @
Sekretær Camilla Bjone Hålien  46911941 @
Brannsjef Laila Lien Østgård 95072466 @
Leiar brannberedskap Arnstein Rustøe 90288284  

 

 

Tilsette på Landbruksavdelinga

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Skogbruksrådgjevar  Terje Karlsen   @
Jordbruksrådgjevar Anne Marie Mørstad    @

 

 

Kontaktinformasjon helsestasjon

Funksjon
Navn
Tlf.
E-post
       
Helsesjukepleiar Kristin Kværna 95887594 @
Legekontor

 

61344790  

 

 

Kontaktinformasjon - psykiatrisk helseteneste

Funksjon
Namn
Telefonnr.
E-post
Leiar psykisk helseteneste  Ingvild Håvelsrud 99117810 @
Sjukepleiar      

 

 

Ansatte ved Vestre Slidre folkebibliotek

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Biblioteksjef  Maren Nesja 61345039 @
Ansatt Ingunn Snortheimsmoen  61345039 @

 

 

Kontaktinformasjon skulane

Skule
Navn
Telefon
E-post
Vestre Slidre skule Janne Opheim 97602202 @
Vestre Slidre SFO Bjørg Heggom 41518340 @
Vestre Slidre kulturskule  Gudbrand Heiene  41335496 @
Brennabu leirskule Jon Terje Rying 91863686 @