Kontaktlister

  

Kommunedirektøren si leiargruppe

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Kommunedirektør Rolf Stalenget 61345000 @
Kommunalsjef for helse og omsorg Stine Mari Skrindsrud Nordaas  61345012 @
Kommunalsjef for oppvekst og kultur  Gunhild Røyne 61345030 @
Økonomisjef Ingvill Tesdal 61345068 @
Stabs- og personalsjef Berit Dokkebakke Navrud 99014084 @

 

Tilsette - Økonomi

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Økonomisjef Ingvill Tesdal 61345068 @
Regnskapssjef Eli-Janne Einang 92220618 @
Fakturering Vladimir Cudina 61345075 @

 

Tilsette - Administrasjon 

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Stabs- og personalsjef Berit Dokkebakke Navrud 99014084 @
Fagleiar løn Inger Tvenge 61345053 @
Sekretær løn Marit Rognaas 61345031 @
Digitaliseringsrådgjevar Endre Stee 61345010 @
Servicetorg (arkiv) Gudny Hunshammer  61345000 @
Servicetorg (eigedomsskatt)  Anita Grythe 61345055

@

Rådgjevar  Ivar EilerThune Hagerup

91819866

@

 

Kontaktinformasjon - Pleie og omsorg

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Kommunalsjef Stine Mari Skrindsrud Nordaas  61345012 @
Tildelingskontor Ninni Larsen 61345025 @
Tildelingskontor Turid Nordåker 61345027 @
Hjelpemiddel Hilde Stavenjord 61345028 @
Pleie- og omsorgsleiar  Hanne Kårstad 61345035 @
Miljøarbeidartenesten Stine Schlytter 61345162 @
Psykisk helseteneste Ingvild Håvelsrud 99117810 @
Barneverntenesta Kristine Føreid 61345156 @
Kommuneoverlege Siw O. Fosheim 61344790 @
Reg. kreftkoordinator Hege B. Eklund 92665149 @
Helsesjukepleiar Kristin Kværna 95887594 @
Helsesjukepleiar Guro Dalåker 47712906 @
NAV   55553333
Frisklivssentralen Åshild Gjevre 97617406 @
Fysioterapeut Bjørn Rudolf Øygard  61345133 @
Fysioterapeut Jan Tore Vik 61345134 @

 

 

Ansatte ved teknisk avdeling

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Leiar teknisk drift. Veg, prosjekt. Lars Flaathen 61345137
92022042
@
Arealplan Knut Frode Framstad 46886072 @
Kart og oppmåling Lars Brestad 61345021
91693139
@
Byggesak Knut Kjøs Egge 46886366 @
Byggesak Sigurd Flatmo 46889247 @
Bustadtomter/Komm. bygg Ivar Aaker 61345071
91862664
@
Avd.leder VA Håvard Svingen 61345020
 
@
Prosjektleiar Magne Presthegge 61345073
48022778
@
Vakttelefon - veg, vatn og avløp . 61345186
Eigedomsskatt Anita Grythe 61345055 @
Sekretær Camilla Bjone Hålien  46911941 @
Brannsjef Laila Lien Østgård 95072466 @
Leiar brannberedskap Arnstein Rustøe 90288284  

 

 

Tilsette på Landbruksavdelinga

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Skogbruksrådgjevar  Terje Karlsen 61345099 @
Jordbruksrådgjevar Anne Marie Mørstad  61345138 @

 

 

Kontaktinformasjon helsestasjon

Funksjon
Navn
Tlf.
E-post
Helsesjukepleiar  Guro Dalåker  47712906 @
Helsesjukepleiar Kristin Kværna 95887594 @
Lege      

 

 

Kontaktinformasjon - psykiatrisk helseteneste

Funksjon
Namn
Telefonnr.
E-post
Leiar psykisk helseteneste  Ingvild Håvelsrud 99117810 @
Sjukepleiar Jeanette Hermundstad  99223982 @

 

 

Ansatte ved Vestre Slidre folkebibliotek

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Biblioteksjef  Maren Nesja 61345039 @
Ansatt Ingunn Snortheimsmoen  61345039 @

 

 

Kontaktinformasjon skulane

Skule
Navn
Telefon
E-post
Vestre Slidre skule Janne Opheim 61345114/97602202 @
Vestre Slidre SFO Bjørg Heggom 61345037/41518340 @
Vestre Slidre SFO arbeidsrom 61345118
Vestre Slidre skule kontor 61345110
Vestre Slidre kulturskule  Gudbrand Heiene  61345112/41335496 @
Brennabu leirskule Jon Terje Rying 91863686 @