Kontaktlister

Klikk for stort bilete  

Kommunedirektøren si leiargruppe

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Kommunedirektør Martin Sæbu 61345000 @
Kommunalsjef for helse og omsorg Stine Mari Skrindsrud Nordaas  61345012 @
Kommunalsjef for oppvekst og kultur  Gunhild Røyne 61345030 @
Økonomisjef Marit Øvstebø 61345068 @
Stabs- og personalsjef Solfrid Jordalen 61345011 @

 

Tilsette - Økonomi

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Økonomisjef Mari Øvstebø 61345068 @
Regnskapssjef Eli-Janne Einang 61345014 @
Fakturering Vladimir Cudina 61345075 @
Sekretær Aud Lykken Lisjordet  61345043 @

 

Tilsette - Stab

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Stabs- og personalsjef Solfrid Jordalen 61345011 @
Fagleiar løn Inger Tvenge 61345053 @
Sekretær løn Marit Rognaas 61345031 @
Kommune- og samfunnsutvikler Cathinka Vik 61345056 @
Digitaliseringsrådgjevar Endre Stee 61345010 @
Servicetorg (arkiv) Gudny Hunshammer  61345000 @
Servicetorg (eigedomsskatt)  Anita Grythe 61345055 @

 

Kontaktinformasjon - Pleie og omsorg

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Kommunalsjef Stine Mari Skrindsrud Nordaas  61345012 @
Tildelingskontor Ninni Larsen 61345025 @
Tildelingskontor Turid Nordåker 61345027 @
Hjelpemiddel Hilde Stavenjord 61345028 @
Pleie- og omsorgsleiar  Hanne Kårstad 61345035 @
Miljøarbeidartenesten Stine Schlytter 61345162 @
Psykisk helseteneste Sissel E. Andersen 61345063 @
Barneverntenesta Randi Stenberg 61345156 @
Kommuneoverlege Siw O. Fosheim 61344790 @
Reg. kreftkoordinator Hege B. Eklund 92665149 @
Helsesjukepleiar Kristin Kværna 61345164 @
Helsesjukepleiar Guro Dalåker 61345029 @
NAV   55553333
Frisklivssentralen Åshild Gjevre 97617406 @
Fysioterapeut Bjørn Rudolf Øygard  61345133 @
Fysioterapeut Jan Tore Vik 61345134 @

 

 

Ansatte ved teknisk avdeling

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Leiar teknisk drift. Veg, prosjekt. Ove Hamre 61345022
99157047
@
Arealplan (tirsdag og onsdag) Kenneth Monsen 61345137
90921654
@
Arealplan Knut Frode Framstad 61345079 @
Arealplan Steinar Tvedt 61345097 @
Kart og oppmåling Lars Brestad 61345021
91693139
@
Byggesak Truls Marthiniussen 61345023 @
Byggesak Knut Kjøs Egge 61345077 @
Bustadtomter/Komm. bygg Ivar Aaker 61345071
91862664
@
Avd.leder VA   61345020
 
 
Prosjektleiar Magne Presthegge 61345073
48022778
@
Vakttelefon - veg, vatn og avløp . 61345186
Eigedomsskatt Anita Grythe 61345055 @
Sekretær Camilla Bjone Hålien  61345078 @
Brannsjef Laila Lien Østgård 95072466 @
Leiar brannberedskap Arnstein Rustøe 90288284  

 

 

Tilsette på Landbruksavdelinga

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Skogbruksrådgjevar  Terje Karlsen 61345099 @
Jordbruksrådgjevar Anne Marie Mørstad  61345138 @
Jordbruksrådgjevar Steinar Tvedt 61345097 @

 

 

Kontaktinformasjon helsestasjon

Funksjon
Navn
Tlf.
E-post
Helsesjukepleiar  Guro Dalåker  61345029 @
Helsesjukepleiar Kristin Kværna 61345164 @
Lege     @

 

 

Kontaktinformasjon - psykiatrisk helseteneste

Funksjon
Namn
Telefonnr.
E-post
Leiar og psykiatrisk sjukepleiar       
Psykiatrisk sjukepleiar Therese Nøbben Trandokken  99223982 @
Aktivitør (permisjon) Toril Stensrud Trøen 97786011 @

 

 

Ansatte ved Vestre Slidre folkebibliotek

Funksjon
Navn
Telefon
E-post
Biblioteksjef  Maren Nesja 61345039 @
Ansatt Ingunn Snortheimsmoen  61345039 @

 

 

Kontaktinformasjon skulane

Skule
Navn
Telefon
E-post
Vestre Slidre skule Janne Opheim 61345114/97602202 @
Vestre Slidre SFO Bjørg Heggom 61345037/41518340 @
Vestre Slidre SFO arbeidsrom 61345118
Vestre Slidre skule kontor 61345110
Vestre Slidre kulturskule  Gudbrand Heiene  61345112/41335496 @
Brennabu leirskule Audun Myrvold 95202117 @
Introduksjonssenteret Torill Trøen 61345140/91520590 @