Interpellasjoner - forespørsel til kommunestyret

Interpellasjoner er ein forespørsel som gjeld prinsipielle spørsmål.  Ein interpellasjon fremjast skriftleg av ein kommunestyrerepresentant overfor ordføraren.

Interpellasjon og svar skal vedlegges protokoll for kommunestyremøtet.

 

Interpellasjon til kommunestyret 20.12.2018