Råd for brukarmedverknad

Råd for brukermedverknad
Funksjon Namn Personleg vara
Leiar Finn Helge Lyster Andris Tuvmarken
Nestleiar Ingebjørg Moe Marit Granheim Trøyflat
Medlem Kari Brattrud Gro Rudi
Medlem Aaste Månum Ødegaard Kristin Riste
Medlem Oddrun Kverneggen Kristin Riste
Medlem Trygve Rogn-Hamre Nils Rogn
Medlem Per Olav Eide Gunnar Hamre

KS- 109/19 Vedtak:
Medlemer, råd for brukarmedverknad 2019-2023:
Ingebjørg Moe, varamedlem Marit Granheim Trøyflat
Kari Brattrud, varamedlem Gro Rudi
Aaste Månum Ødegaard, varamedlem Kristin Riste
Oddrun Kverneggen, varamedlem Rønnaug Trøen
Trygve Rogn Hamre, varamedlem Nils Rogn
Per Olav Eide, varamedlem Gunnar Hauge
Finn Helge Lyster, varamedlem Andris Tuvmarken


Politisk kontaktperson: Robert Medik, vararepresentant Johanna Fuglesteg

 

Kontaktinformasjon til leiar:

Finn Helge Lyster finn.helge.lyster@online.no, telefonnr. 920 18 558.