Råd for brukarmedverknad

Råd for brukermedverknad
Funksjon Namn
Leiar Finn Helge Lyster
Nestleiar Aaste Månum Ødegaard
Medlem Gunnar Hamre
Medlem Kathe Lisbeth Kvilhaug
Medlem Kristin Riste
Medlem Rolf Nordberg
Medlem Gerd Ødegård
Varamedlem 1 Ivar Hamre
Varamedlem 2 Anne Marie Tvenge

KS- 075/23 19.10.2023 Vedtak:

Politisk kontaktperson: Anne Berit Strømmen Strand tlf: 97597150

Vara; Ola Haugrud tlf: 95194755

Kontaktinformasjon til leiar:

Finn Helge Lyster  telefonnr. 920 18 558 eller mail finn.helge.lyster@gmail.com