Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Vestre Slidre
Navn
Kaisa Eilin Kristiansen Opheim.
Tora Hilmen
Amund Johme
Frida Leanne Rogn
Syver Rolandsgard Hauge
Anja Heggom
Nils Sander Sørengen

KS - 076/19 Vedtak:
Kommunestyret i Vestre Slidre oppnemner Kaisa Eilin Opheim Kristiansen, Tora Hilmen, 
Amund Johme, Frida Leanne Rogn, Syver Rolandsgarden Hauge, Anja Heggom og Nils 
Sander Sørengen som medlemmer til ungdomsrådet for 2019-2023. 

Vidare oppnemner kommunestyret Einar Lome som kontaktperson med Linda Gangstad Nordli som vara. 
Kontaktperson møter i ungdomsrådet på oppfordring frå medlemmene i rådet.