Søke plass i kulturskulen 2023-2024

Elevar som vil halde fram må re-registrere seg på noverande eller ev. nye tilbod etter 1. mars.

Nye elevar søker om plass mellom 1. mars og 1. april.

 

Link til søknadsskjema og informasjon om kulturskulen ligg her

Husstandar med låg inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Ta kontakt med rektor Gudbrand Heiene for informasjon om dette.