Kulturskulen

Velkomen til Vestre Slidre kulturskule!

 

Susanne Engelmann

 

Vi har tilbod innan musikk, dans, teater, visuell kunst/sløyd og kreativ teknikk. 

Kulturskulen holder til i Vestre Slidre kulturhus, vegg i vegg med  barne- og ungdomsskulen. 

Vi tilbyr undervisning til born, ungdom og vaksne, og tilrettelegg for elevar med særskilde behov. 

Les meir om kvart tilbod her: "Tilbodet i kulturskulen"

Søknadsfrist for skuleåret 2023/2024 var 11. april 2023. Men, om vi har ledige plassar, tek vi inn elevar i løpet av skuleåret også.

Her kan du søke plass i kulturskulen!

Vestre Slidre kulturskule tilbyr fordypningsplassar til elevar som viser talent, innsats og interesse utanom det vanlege. Fordypningsplass blir tildelt i samarbeid med lærar og føresette.

 

Ta kontakt med rektor Gudbrand Heiene på 413 35 496 ved spørsmål.

Kulturskulen har også ei facebook-side , der vi legg ut informasjon om kvardagen vår. 

 

Her kan du sjå nokre glimt av vår aktivitet dei siste åra:

"En sang om snø" med song- og ukulelegruppa 2022

Glimt frå "Haust-blues" 2021

"The Fury" på Halloween-framsyning oktober 2020

Intimkonsert i Olbergsalen desember 2020

Smakebiter fra Vestre Slidres bidrag til UKM Valdres 2020

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor i kulturskulen
E-post
Mobil 41 33 54 96