Kulturskulen

 Velkomen til nytt kulturskuleår!

Susanne Engelmann  

Søknadsfrist for skuleåret 2022/2023 er 5. april 2022.

Vi har tilbod innan musikk, dans, teater, visuell kunst/sløyd og kreativ teknikk. Les meir om kvart tilbod i fanen "Tilbodet i kulturskulen". 

Kva betyr kreativ teknikk? Det er våre nye tilbod i år: "Oppfinnarklubben" (frå 5. klasse) og "Lyd- og lysteknikk" (frå 7. klasse). 

Den elektroniske søknadsportalen opnar 22. mars 2022. Det kan skje mindre justeringer i tilbod fram til da.

Er du elev frå før, får føresette ei lenke på e-post der du re-registrerer deg. 

Vestre Slidre kulturskule tilbyr fordypningsplassar til elevar som viser talent, innsats og interesse utanom det vanlege. Fordypningsplass blir tildelt i samarbeid med lærar og føresette.

Ta kontakt med rektor Gudbrand Heiene på 413 35 496 ved spørsmål.

Her kan du se "En sang om snø" med song- og ukulelegruppa 2022

Her kan du se glimt frå "Haust-blues" 2021

Her kan du se bandet "The Fury" på Halloween-framsyning oktober 2020

Her kan du se smakebiter fra Intimkonsert i Olbergsalen desember 2020

Her kan du se smakebiter fra Vestre Slidres bidrag til UKM Valdres 2020

Litt om kulturskulen

Vestre Slidre kulturskule har eksistert sidan 1985. Vi samarbeider med korps, kor, grunnskulen, barnehagane og SFO samt Slidreøya fengsel, Valdres vdg. skule og kyrkja.

Kulturskulen ligg vegg i vegg med  barne- og ungdomsskulen. Det gjer det enkelt å tilby undervisning slik at det passar saman med kvardagen til travle familiar. Den individuelle undervisninga kan skje anten i skulens friminutt, fysak og leksehjelp eller etter skuletid. Mykje av gruppeundervisninga ligg i SFO-tida.

Kontaktinfo

Gudbrand Heiene
Rektor i kulturskulen
E-post