Bua Vestre Slidre

 

Friluftsliv og idrett er ein viktig del av livet i Vestre Slidre. For å leggje til rette for alle innbyggjarar til å bruke naturen har vi mykje forskjellig utstyr til barn, unge og vaksne i vår BUA. Her kan alle låne utstyr for å kome seg ut på tur, eller om ein av andre grunnar ønsker å låne eller teste ut noko. Vi er tilknytt BUA-ordninga der ein kan finne oss og booke utstyr på bua.io

For å låne utstyr må du registrere deg som brukar på bua.no

 

Om BUA:

BUA er ein nasjonal ideell organisasjon som skal gjere det lettare for barn og unge å prøve fleire og meir varierte aktivitetar, utan å auka forbruket. Stiftelsen BUAa formål er å bidra til inkludering og auka deltaking i helsefremmande aktivitetar for barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status, gjennom å styrke og synleggjere nye og eksisterande utstyrsordningar for sport- og friluftsliv. 

 

Du behøver ikkje vere innbyggjar i Vestre Slidre kommune for å låne hos oss – tilbode er for alle som har oppretta brukar på bua.no! 

 

Følg oss gjerne i sosiale medier:

Facebook: facebook.com/BUAvestreslidre

Instagram: #buavestreslidre eller instagram.com/buavestreslidre

Kontaktinfo

Ruben Magistad Wold
Kulturkonsulent og ungdomsarbeider
E-post
Telefon 40 60 40 35

Åpningstider

Tysdag 14.00–16.00

Torsdag 15.00–17.00

Utlån frå utstyrsbua:
Anna tidspunkt kan avtalast.